(ĐCSVN) - Đây là chủ đề của Hội thảo khoa học quốc gia do Trường Đại học Kinh tế quốc dân (ĐHKTQD) phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 22/9 tại Trường ĐHKTQD.