ThienNhien.Net - Thực hiện chủ trương đa dạng cây trồng, vật nuôi trên cùng một diện tích sản xuất do UBND huyện phát động, trong những năm qua, nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Cái Nước, Cà Mau đã tích cực chuyển đổi cây trồng vật nuôi, phát triển mạnh các mô hình đa cây đa con kết hợp. Không ít hộ gia đình đã thoát nghèo và còn vươn lên khá giàu, đôi vợ chồng thương binh 4/4 Huỳnh Hảo và Phạm Hồng Điệp ngụ tại ấp Nguyễn Huy, thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước là một điển hình.