QĐND - Câu lạc bộ (CLB) Tiếng Anh của Đoàn cơ sở khối khoa giáo viên Học viện Hậu cần được thành lập từ năm 2010 đến nay đã tạo nên một phong trào học tiếng Anh sâu rộng, hiệu quả trong toàn học viện.