Khuôn mặt tròn xoe của Miu Lê hoàn toàn không hợp với mái bằng.