Người đẹp đến từ Venezuela lập kỷ lục Hoa hậu có nhiệm kỳ ngắn nhất trong lịch sử của cuộc thi này.