(2Sao) - Minh Đức, hội viên Hội Âm nhạc thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2007, là bác sĩ chuyên khoa Tim Mạch hiện đang công tác tại Victoria Healthcare Clinic.