(Dân trí) - Nhằm tiết kiệm chi phí, quỹ đất, xây dựng nếp sống văn minh đô thị và bảo vệ môi trường, TPHCM đang có định hướng miễn phí hỏa táng cho nhiều đối tượng để khuyến khích người dân tham gia hình thức mai táng này.

Theo đó, sắp tới UBND sẽ trình HĐND thành phố cho phép bổ sung nhiều đối tượng được miễn chi phí hỏa táng gồm: Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh nặng 1/4, các đồng chí huy hiệu 50 năm tuổi Đảng trở lên và trẻ em dưới 6 tuổi.

Hỏa táng là hình thức mai táng thích hợp đối với những thành phố lớn, đất chật người đông như TPHCM.

Sở Tài nguyên và Môi trường được giao tính giá thực hiện dịch vụ hỏa táng theo hướng tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế cùng tham gia, khuyến khích sử dụng công nghệ mới giảm thiểu ô nhiễm môi trường và đảm bảo các chi phí liên quan.

UBND thành phố cũng giao cho các cơ quan, đơn vị thực hiện công tác vận động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng chính sách khuyến khích hỏa táng, nhất là gia đình cán bộ, công chức, Đảng viên.

Trước đó, TPHCM từng chỉ đạo các cơ sở hỏa táng có chính sách hỗ trợ chi phí, miễn giảm cho người dân để khuyến khích người dân thực hiện hình thức hỏa táng cho người thân qua đời nhằm thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội theo chỉ đạo của Thành ủy, góp phần làm giảm áp lực mở rộng đất nghĩa trang của thành phố.

Tùng Nguyên