Từ 0 giờ ngày 1/4 đến 24 giờ ngày 20/5/2011, MobiFone triển khai chương trình “MobiFone và VinaPhone-VNPT chúc mừng Ngày Quốc tế Lao động” trên toàn quốc.