Xahoi - Năm nào những hình ảnh đau thương do thiên tai gây ra cho miền Trung cũng khiến nhiều giọt nước mắt rơi xuống.