23.978 Euro là giá bán dành cho Mercedes-Benz A-Class thế hệ mới tại thị trường Đức.