Bà nội trợ nào ắt cũng đã phải vài lần ngậm ngùi đổ cả nồi cơm đi vì khê, sống hoặc cả nhà phải "đau khổ" xử lý một nồi cơm nhão nhoét. Với một số mẹo nhỏ dưới đây, bạn có thể đơn giản sửa chữa sai sót.