Sau đây là một vài mẹo nho nhỏ nhưng rất hữu ích khi chẳng may bạn bị hóc xương cá.