(Bep Eva) - Một vài mẹo nhỏ giúp rau sau khi luộc vẫn xanh mượt, giữ nguyên độ giòn.