Sau 10 năm gắn bó, cựu thành viên nhóm Spice Girl, Melanie Chisholm đã chia tay bạn trai Thomas Starr. Đại diện của Mel C đã khẳng định tin này.