Tôi bước vào thì khựng lại vì không thể tin mẹ vợ của tôi đang trần truồng ngồi mép giường…