(Dân trí) - Chắt chiu từ những đồng tiền làm phu hồ, chờ đến lúc cận ngày thi ĐH đợt 1, chị Hoa mới đưa cậu con trai tật nguyền từ TP Vinh vào Đà Nẵng đi thi để đỡ tiền ăn ở.