- Hôm nào đi học môn tiếng Anh về, Phương Anh - học lớp 6 (Đông Sơn, Thanh Hóa) cũng líu lo kể chuyện cô giáo hôm nay mặc gì, để kiểu tóc thế nào.