(Alobacsi) - Em đang rất lo về tình hình bệnh của mẹ. Không biết sau các đợt hóa trị thì mẹ sẽ sống được bao lâu?