PNO - Tất cả chúng ta là sự phản chiếu của cha mẹ chúng ta. Thông thường thì chúng ta không chỉ đơn giản là giống như họ, mà chúng ta còn có thể đạt được những bước tiến lớn hơn nhờ vào sự cống hiến của họ, sự hỗ trợ hết mình của họ. Họ mang đến cho chúng ta niềm tin vào chính mình và tài năng của chính mình.