(TNO) Nhà Kardashian lại bị náo động bởi một cuốn băng sex có thể bị tiết lộ. Tuy nhiên, băng sex lần này không liên quan đến Kim Kardashian.