(2Sao) - Bé Sonic đã rong ruổi cùng Kim Hiền đi khắp chợ để mua sắm Tết.