Mẹ Việt Nam anh hùng Bùi Thị Mè, từng là Thứ trưởng Bộ Y tế - Xã hội và Thương binh trong Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Chỉ trong một tuần lễ, sau Tết Mậu Thân, mẹ nhận tin 3 con trai hy sinh và 1 người bị thương trong chiến trường T3. Và dù tham gia nhiều chức vụ quan trọng tại nhiều địa phương, là Thứ trưởng nhưng đến năm 1974, sau hơn 10 năm là đối tượng Đảng, mẹ Bùi Thị Mè mới được kết nạp Đảng. Mẹ kể chuyện đường đến với Đảng của mình…