TPO - Không chỉ một mà hai nguồn tin cho rằng, máy tính bảng duy nhất của Microsoft, Surface RT chỉ có giá bán 199 USD (khoảng 4,1 triệu đồng).