Hầu hết thương hiệu Nhật Bản luôn được người Việt Nam ưa chuộng, không những bền, đẹp, chất lượng...