Máy phun sơn cầm tay sẽ giúp bạn nhanh chóng phủ sơn đều, mịn lên bức tường hay các đồ vật một cách dễ dàng.