Hiện là thời điểm đầu mùa hè, cũng là lúc nhiều gia đình đã tự lo bằng cách tìm mua các loại máy phát điện để sử dụng trong những ngày nắng nóng khủng khiếp nhằm đối phó với việc cắt điện.