Lady-Q kiểm tra chính xác kì rụng trứng ở phụ nữ để chuẩn bị cho việc mang thai và việc tránh thai theo ý muốn.