Máy cuộn ép rơm lúa CER5070

Báo Nông nghiệp VN - 

May cuon ep rom lua CER5070

Máy do TS Lâm Trần Vũ (Trung tâm Nghiên cứu và chuyển giao KHCN miền Nam) nghiên cứu cải tiến đã được trình diễn tại Trà Vinh.

Tin mới