SGTT.VN - Khi bạn vừa đọc xong hàng tít trên, chiếc máy bay Falcon HTV- 2 do Mỹ mới sản xuất đã bay được 29 km.