Một nhóm các quan sát viên của Mỹ đã khởi hành chuyến bay mở đầu đợt thanh tra quân sự kéo dài 7 ngày trên không phận Nga và Belarus.