(ĐSPL) - Chính quyền Malaysia gọi đây là vụ mất tích "bí ẩn" và đã mở rộng khu vực tìm kiếm bao trùm eo biển Malacca và một phần Biển Đông.