Cũng như các màu son khác, những sắc đỏ khác nhau thì lại phù hợp với từng màu da khác nhau.