- Thực tế hiện nay ở VN cũng như nhiều nước khác trên thế giới, những bác sĩ chuyên khoa về mắt cũng như con cái của họ vẫn đeo kính trong khi họ có thừa điều kiện để mổ. Bởi thực chất mổ lasik để giảm độ cận, để thay kính mình đang đeo chứ không giải quyết triệt để bệnh cận thị.