Mật độ và khoảng cách trồng ngô hợp lý

Báo Nông nghiệp VN - 

Mat do va khoang cach trong ngo hop ly

Nhiều nơi bà con nông dân chưa trồng đạt mật độ khuyến cáo, có nơi chỉ đạt khoảng 3 vạn cây/ha.

Tin mới