TT - Nhiều người săn lùng vì tin rằng có thể chữa bá bệnh, cả bệnh nan y nhưng thật ra không có mật bò tót, hầu hết chỉ là... mật trâu.