(STOX) Việc đầu tư vào Vinacafe hứa hẹn mang lại dòng tiền ổn định và thương hiệu quốc gia Vinacafe sẽ càng tăng thêm tính hấp dẫn của cổ phiếu Masan (MSN).