Ngân hàng Maritime Bank sử dụng mẫu séc mới thay thế cho mẫu séc hiện hành trong cung ứng và giao dịch với khách hàng từ 17/5. Séc cũ sẽ được thu hồi để thanh hủy theo quy định của pháp luật.

Mẫu séc mới của Maritime Bank sử dụng để ký phát VND hoặc ngoại tệ và được chi trả bằng ngoại tệ hay tiền mặt. Đồng thời, séc do Maritime Bank cung ứng cũng được xuất trình thanh toán tại mọi điểm giao dịch của Maritime Bank, không lệ thuộc vào nơi cung ứng séc. Ngoài ra, để đảm bảo an toàn trong quản lý tiền tệ, khách hàng nên kiểm tra lại số séc trắng do Maritime Bank cung ứng trước đây chưa sử dụng và làm thủ tục để đổi lại séc mới. Thủ tục đổi bao gồm bảng kê séc trắng không sử dụng, giấy đề nghị cung ứng séc và séc cũ chưa sử dụng. Để biết thêm thông tin, khách hàng liên hệ theo số điện thoại 04.39445566 hoặc tới các điểm giao dịch của Maritime Bank trên toàn quốc. (Nguồn: Maritime Bank)