Khi miếng đất bỗng chốc có giá trị, mối thâm tình, mạch huyết thống bỗng trở nên quá mong manh, nhường chỗ cho sự toan tính, tranh giành…