Chợ không phải là xấu. Chợ là sự phát triển từng bước văn minh của nhân loại. Chợ làng truyền thống của chúng ta đẹp đấy chứ. Bằng chứng là hình ảnh chợ Tết đã vào rất nhiều tác phẩm văn chương nghệ thuật. Có điều, xây dựng một cái chợ văn minh cũng khó như xây dựng một ngôi làng. Nó cần rất nhiều trí tuệ, tâm đức và trình độ tổ chức. Nhưng để xã hội cũng như văn chương nghệ thuật tiến lên thì không có con đường nào khác.