Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) sẽ tổ chức “Tuần lễ truyền hình Trung Quốc - Đông Nam Á - Nam Á lần I ” tại Côn Minh từ ngày 2 đến 7/6 /2010. Việt Nam có 2 đại diện tham dự sự kiện này.