PNO - Mãng cầu xiêm, còn gọi là mãng cầu gai, na xiêm, na gai, có tên khoa học là Annona muricata.