Trên khía cạnh thành tích, Navibank SG đã hoàn tất màn chào hỏi khán giả khá ấn tượng…