Không ít phụ nữ trẻ đột nhiên lâm vào tình trạng mãn kinh sớm, khiến thời gian sinh sản của họ bị rút ngắn mà không dự tính trước.