(2Sao) - Màn ảnh nhỏ xứ Hàn không thiếu những trường hợp bị “đóng khung” vào vai diễn, và có những diễn viên phải mất nhiều năm mới thoát khỏi rào cản giới hạn của mình.