(Đất Việt) Hôm qua, giới chủ Man City đã tiến hành “giải ngân” khoản tiền thưởng mùa 2011-2012 cho đội.