Ngoài phố, các tiệm bánh đã “lấn chiếm lòng lề đường” cả tuần nay rồi. Phố xá nhộn nhịp hẳn lên. Lòng người cũng náo nức theo. Trong cái náo nức mà ai cũng có ấy, tôi bồi hồi khi nhớ về những trung thu năm nảo năm nào khi cả nhà quây quần đón trăng, phá cỗ...