Chính phủ Ma-lai-xi-a ngày 23-6 đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở hai khu vực Mua và Lê-đang miền Nam nước này, do khói mù xuất phát từ các đám cháy rừng ở In-đô-nê-xi-a gây ô nhiễm không khí nghiêm trọng tại hai khu vực này.