Để kích cầu, gái mại dâm ở ngã ba 621 'khuyến mại' cho sinh viên năm thứ nhất 30%, các năm khác giảm 20%.