Album mới mang tên “Dương cầm” đánh dấu sự trở lại trên con đường âm nhạc của cô sau 5 năm vắng bóng...