Mẹ Bông lo lắng lắm, chỉ sợ Bông bị lên thủy đậu thôi cho dù Bông đã tiêm phòng thủy đậu rồi. Bà ngoại Bông thì lại bảo đây chỉ là ngứa do rôm sảy bình thường thôi.